Projemiz Hakkında

Proje Sahibi Kurum : Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Adı : Örgün Eğitiminde Engelli ve Kronik Hasta Haritasının Çıkarılması
Proje Kodu : 2014 - VLK71 – 005
Proje Yasal Temsilcisi : İsmail ÇETİN, İl Milli Eğitim Müdürü
Proje Koordinatörü : Mustafa Can HİÇYILMAZ
Projenin Uygulanacağı Yerler : Proje Kırıkkale İl Merkezi, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşihan ilçelerinde uygulanacaktır.
Proje Ortaklarımız : Kırıkkale İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
Proje Hedef Grupları : Kırıkkale ilinde öğrenim gören 52.216 öğrenci

Proje Hedefleri : Teknolojik alt yapıya sahip olan ülkelerdeki sosyal güvenlik sistemi, engelli ve kronik hastalarına ilişkin hasta bilgilerine, kurumsal veri bilgi tabanlarından ulaşabilmektedirler. Bunun aksine, Müdürlük olarak, Kırıkkale’de, örgün eğitimde öğrenim gören engellilere ve kronik hastalara ilişkin net istatistiki bilgilere sahip değiliz. Bu nedenle engelliliğin önlenmesinde veya rehabilitesinde hangi bölgenin(okulun) neye ihtiyacı var bilinememekte ve bu tip sorunların çözümünde Müdürlük olarak, bilinçli önlemlerin alınmasında sıkıntı çekmekteyiz. Bu proje ile yapılacak tarama sonucunda, engelli ve kronik hastalıkları olan öğrenciler tespit edilerek, ilimizde örgün eğitimdeki konu ile ilgili bilgi ve veri eksikliği giderilecektir. Elde edilecek bu verilerle, Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi olarak, engelli ve kronik hastalığa sahip öprencilerin sayısal olarak tespit edilmesiyle, ilimizin bölgesel ihtiyaçlarının neler olduğunu belirliyebileceğiz. Proje sonunda Halk Sağlığı Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yaparak engelliliğe neden olabilecek kronik hastaların tespiti ve tedavisi ile koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesi yönelik projeler yazılacaktır. Ayrıca; Proje kapsamında, öğretmenlerimiz için “Engelli ve kronik hastalıkların tanı ve önlenmesine yönelik tedbirler” isimli eğitici el kitapçığı hazırlanacaktır.