Tarih : 24.09.2015 - Proje Eğitimlerimiz Başlıyor
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Edes Programı çerçevesince Müdürlüğümüz tarafından ilimizde uygulanmakta olan 2014 - VLK71 - 005 sözleşme numaralı, Örgün Eğitiminde Engelli ve Kronik Hasta Haritasının Çıkarılması isimli proje faaliyetleri çerçevesinde, ilimizde örgün eğitimde “Engelli ve Kronik Hasta Haritası” çıkarılması planlanmaktadır. Oluşturulacak bu harita sayesinde, Kırıkkale İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile birlikte, ilimizde öğrenim gören öğrencilerde oluşacak engellilik ve kronik hastalıklarla ilgili önlemler almak ve aileleri bu hastalıklara karşı bilinçlendirme faaliyetleri yapılacaktır. Örgün eğitiminde bu haritanın oluşturulması amacıyla Müdürlüğümüz tarafından www.kirikkalememedes.com isimli bir web sayfası ve anket-veri tabanı sistemi oluşturulmuştur. Sınıf rehber öğretmenleri bu sisteme giriş yaparak Kırıkkale İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından oluşturulmuş anket sorularına cevap vermeleri beklenmektedir. Proje kapsamında ilimizdeki öğretmenlerimize Örgün Eğitimde En çok görülen Engelli ve Kronik hastalıkların türlerini, tedavi yolları gibi konularda bilgiler veren bir de kitapçık dağıtılacaktır. Proje süresince, okullarımızda görevli müdür yardımcıları okul proje koordinatörleri olacaklardır. Bu koordinatörlerin proje konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla yukardaki takvime göre eğitimler öngörülmektedir.