Engellilikle İlgili Temel Kavramlar

Engellilik Türleri

1.Fizyolojik engellilik kişinin gözle görünen uzuvlarıyla değil, vücudunun işleyişiyle alakalı bir durumdur. Nefes almada zorlanma, iç organların bir veya birkaçının gerektiği gibi çalışmaması gibi durumlar fizyolojik engele örnek olarak verilebilirler.

2.Fiziksel engellilik; kişinin dış organlarında meydana gelen bir işlev bozukluğu ya da uzuv eksikliği nedeniyle normal hayata uyum sağlayamaması durumunu ifade etmektedir. Kol ve bacak kopmaları bu engellilik türü için örnek olarak verilebilirler.

3.Zihinsel engel bunların yanında ileri düzeyde görme bozukluğu, körlük, sağırlık gibi kişinin dış dünyayı algılamasında sorunlara neden olan durumları da içerir. Otizm, Down Sendromu, tedavisi mümkün olmayan bipolar bozukluk gibi ileri düzey psikolojik problemler de zihinsel engelliliğin kapsamına girmektedir.

Zihinsel Engellilik Durumu

Yavaş Öğrenenler Düzeyi (Normal altı çocuk) -------------------- 70-85 % 3 (Zeka Bölümü Sınırları)

Eğitilebilir Zihinsel Engellilik Düzeyi -------------------- 50-70(75) % 1 (Zeka Bölümü Sınırları)

Öğretilebilir Zihinsel Engellilik Düzeyi -------------------- 30-35(50,55) % 2-3 (Zeka Bölümü Sınırları)

Bakım Gerektiren Ağır Zihinsel Engellilik Düzeyi -------------------- 30 ve aşağısı % 1 (Zeka Bölümü Sınırları)